Prekių pirkimo ir apmokėjimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Abi sudaromo pirkimo sandorio šalys sutinka, kad asmuo, kuris užpildo parduotuvės vartotojo profilio registracijos formą ir patvirtina šias taisykles pirkimo metu pažymėdamas varnele „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis“, yra susipažinęs su taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka bei supranta visas taisyklėse nurodytas sąlygas ir įsipareigojimus.

1.2. Sutikęs su internetinio tinklapio getcottonlights.com Prekių pirkimo ir apmokėjimo taisyklėmis ir užsakymo metu paspaudęs „Apmokėti“ nuorodą, pirkėjas rodo savo laisvą valią įsigyti užsakymo turinyje minimas prekes už užsakyme nurodytą kainą.

1.3. Užsakymas laikomas gautu nuo to momento, kai pardavėjo administravimo profilyje sugeneruojamas užsakymas pirkėjo vardu. Pirkėjas apie sėkmingą užsakymo sugeneravimą bus informuotas elektronine žinute (pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu pašto adresu). Jei užsakymas dėl sistemos gedimo ar kitų aplinkybių nebūtų suformuotas, pirkėjas negaus jokio pranešimo. Negavus Užsakymo patvirtinimo el. paštu, pirkėjas turi teisę kreiptis į pardavėją el. paštu shop@getcottonlights.com ir informuoti apie klaidą.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti pirkėjo teises arba panaikinti pirkėjo registraciją elektroniniame tinklapyje getcottonlights.com , jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse nustatytų sąlygų ir taisyklių. Pardavėjas taip pat turi teisę panaikinti pirkėjo atsiliepimus jei šie yra įžeidžiančio turinio, kuris pažeidžia LR teisės aktuose numatytas normas.

1.5. Pirkėjas ir pardavėjas žodiniu ar rašytiniu susitarimu turi teisę atšaukti, pakeisti užsakymą.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausia taisyklių versija yra pateikiama pirkėjui kiekvieno užsakymo formavimo metu.

1.7. Visuose šių taisyklių punktuose vienaskaita gali reikšti daugiskaitą, vyriška giminė – moterišką, bei linksnis kitą linksnį, jei tai savaime suprantama iš taisyklių turinio.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia pirkėjo informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

2.1.1. Sėkmingai apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

2.1.2. Sumažinti pirkėjo laiko sąnaudas pirkimo proceso metu.

2.1.3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

2.1.4. Įvykdyti kitus sutartinius šalių įsipareigojimus, numatytus šiose taisyklėse.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka. Visa apie pirkėją sukaupta informacija nėra ir nebus perduodama trečiosioms šalims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus.

3. Sutarties sudarymo momentas (Prekių užsakymas)

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai pardavėjas išsiunčia pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos pirkėjui.

3.2. Kiekvienas pirkėjo pateiktas užsakymas yra saugomas pardavėjo elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymus, esančius duomenų bazėje, panaikinti po jų įvykdymo/atšaukimo.

3.3. Apie pradinę užsakymo būseną, taip pat užsakymo būsenos pakeitimus pirkėjas bus informuotas elektronine žinute (pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu). Galimos užsakymo būsenos:

3.3.1. Laukiama apmokėjimo – pardavėjas gavo pirkėjo užsakymą, tačiau užsakymas yra nepatvirtintas, nes dar nėra gautas pirkėjo apmokėjimas už prekes vienu iš pasirinktų būdų.

3.3.2. Vykdoma – pardavėjas ruošia užsakymą pristatymui (dažniausiai naudojama, kai pasirenkamas atsiėmimas Vilniuje).

3.3.3. Sustabdyta – užsakymo vykdymas sustabdytas dėl  prekių pirkimo ir apmokėjimo taisyklių nesilaikymo.

3.3.4. Įvykdyta – pirkėjas informuojamas, jog jo užsakyme pateiktos prekės yra išsiųstos pirkėjo nurodytu adresu pirkėjo pasirinktu siuntimo būdu arba atsiimtos sutartoje vietoje.

3.3.5. Atšaukta – pardavėjas informuoja pirkėją, jog užsakymas yra atšauktas. Dėl užsakymo atšaukimo priežasties ir galimų alternatyvų pardavėjas susisieks su pirkėju ir jį informuos per protingą terminą.

3.3.6 Grąžinta – pirkėjas informuojamas, jog pinigai, jei pirkėjas juos pervedė iš anksto pardavėjui, yra grąžinti pagal abipusį šalių susitarimą. Taip pat taikomas kai pirkėjas pardavėjui gražina įsigytą prekę.

3.3.7. Nepavykę – pirkėjas informuojamas, jog užsakymo pateikimas ar vykdymas nepavyko dėl priežasčių, apie kurias pardavėjas informuoja pirkėją jo užsakymo teikimo metu nurodytu el. paštu.

4. Prekių grąžinimas ir keitimas

4.1. Prekių keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis (toliau – Taisyklės).

4.2. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

4.3. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

4.4. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje. Vartotojas pardavėjui pateikia prekę, išskyrus Taisyklių 27 punkte nustatytus atvejus, ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

4.5. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

4.6. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

4.5. Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

4.6. Prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

4.7.  Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Mažareikšmiu trūkumu laikoma:

4.7.1. maži (ne didesni nei 4 cm pločio) ant medvilninių kamuoliukų esantys įlenkimai, kuriuos galima ištiesinti naudojantis kartu su prekėmis pateikta jų naudojimo instrukcija;

4.7.2. prie medvilninių kamuoliukų neprisitvirtinę siūlų galai, neilgesni nei 5 mm;

4.7.3. nevienodas skirtingų spalvų girliandoje esančių kamuoliukų standumas.

4.8. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14  (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu shop@getcottonlights.com, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas paaiškinančias iškilusią problemą.

4.9.  Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta ant pardavimo sąskaitos nurodytu adresu. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui el.paštu ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

5. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

5.1.Prekių užsakyme ir parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.

5.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai užsakymo formavimo metu yra pasirenkamas pristatymo būdas.

5.3. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:

5.3.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį.

5.3.2. Bankiniu pavedimu per www.paysera.lt sistemą, atliekant automatizuotą apmokėjimą.

5.4. Pateikdamas užsakymą pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti laiku:

5.4.1. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš pardavėjo momento. Pardavėjas apie gautą pirkėjo įmoką informuos el. pranešimu per artimiausias 24 valandas nuo apmokėjimo gavimo momento. Pirkėjui nesumokėjus už užsakyme nurodytas prekes per 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandas, praėjus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms po užsakymo gavimo momento, užsakymas netenka galios ir pardavėjas įgyja teisę pasirinktu metu užsakymą anuliuoti.

5.4.2. Pirkėjui atsiskaitant per www.paysera.lt sistemą, užsakymo apmokėjimo gavimas ir patvirtinimas atliekamas automatizuotos sistemos. Gavęs apmokėjimą, pardavėjas standartine el. laiško forma informuos pirkėją jo nurodytu el. paštu. Jei apmokėjimas už užsakymą nebus atliktas sėkmingai, pardavėjas įgyja teisę panaikinti užsakymą. Pardavėjas neatsako už sistemos klaidas, galinčias pasitaikyti banko sistemose ir www.paysera.lt sistemoje, nes jų nevaldo ir nėra atsakingas už jų veiklą(-as).

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekės yra pristatomos per 3 – 7 (tris – septynias) darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo. Gavus apmokėjimą iš pirkėjo, pardavėjas per 1 (vieną) darbo dieną paruoš prekes išsiuntimui ir pirkėjo nurodytu el. paštu išsiųs pranešimą su siuntos numeriu, leidžiančiu stebėti prekių buvimo vietą ir pristatymo laiką. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas ir informacija apie siuntos numerį gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Negavus pranešimo apie siuntos numerį, pirkėjas turi kreiptis į pardavėją.

7. Dovanų kupono įsigyjimo ir taikymo nuostatos

7.1. Kuponas galioja 6mėn nuo jo įsigyjimo datos.

7.2. Įsigiję dovanų kuponą, juo galėsite apmokėti visą arba dalį pasirinkto pirkinio sumos.

7.3. Išsirinkus mažesnės vertės prekę (-es), kainų skirtumas nėra grąžinamas.

7.4. Išsirinkus didesnės vertės prekę (-es) galite skirtumą apmokėti pagal bendrąsias prekių pirkimo ir apmokėjimo taisykles.

7.5. Kuponu galima pasinaudoti vieną kartą užsisakius prekių už kupone nurodytą sumą.

7.6. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas ir negrąžinamas.

7.7.Šis užsakymas nekeičiamas ir pinigai už įsigytą prekę (-es) negrąžinami.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinta 2020 10 12